Utile

Informatii utile din Galati

Transfer aeroport Otopeni – Galati

zuzu-transfer-aeroportZuzu – Transfer Aeroport Otopeni – Galati

+40767931404 – +40762646917

Taxiuri

taxi samataxTaxi SAMATAX Galati

0236943 – 0756943943 – 0765943943

Taxi AlbertiniTaxi ALBERTINI Galati

0236945

Taxi GalatiTaxi GLOBE TOUR

0236942 – 0742757755

Catering Galati

Galati Otto PizzaOtto Pizza

0749114481

Hazard GalatiHazard

0758101111 – 0236433444

Catering DunareaDunarea Catering

0236418041

Ceronav GalatiCeronav Galati

+40236471011 – +40236416773